เกี่ยวกับธายาด้า  
 

   ดู TAYADA PLACE ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
ธายาด้า (TAYADA PLACE)
212 ถนน แสงชูโต 20 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรี  71000

เบอร์โทรศัพท์ : 034-514552 , 081-8522022