ติดต่อเรา  
 

ธายาด้า (TAYADA PLACE)
212 ถนน แสงชูโต 20 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี  71000

เบอร์โทรศัพท์ : เบอร์โทรศัพท์ : 034-514552 , 081-8522022